Ydinvoima globaalisti

Ydinjätteen kuljetusta Saksassa

Uraanilouhos Nigerissä

Ydinreaktori Indonesiassa

Greenpeace / Jean McSorley.

Ydinjätteen kuljetus Ranskassa

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta on laskenut 1990-luvun alusta lähtien ja on nykyisin n. 13,5%. Sähkö on vain pieni osa maailman energiantuotannosta, johon kuuluu lisäksi mm. lämmöntuotanto ja liikenne. Ydinvoiman osuus on viime vuosina vähentynyt erityisesti kehittyneissä maissa, mutta jonkin verran kasvanut kehitysmaissa. Kokonaisuudessaan ydinvoiman tuotanto kääntyi laskuun vuonna 2005, eikä ole elpynyt sen jälkeen.

Ylivoimaisesti suurin osa maailman ydinvoimaloista rakennettiin Eurooppaan, Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan 1970- ja 1980-luvuilla. Rakentaminen pysähtyi näissä maissa lähes kokonaan 1990-luvun alussa, eikä ole koskaan elpynyt. Uusia voimaloita on viime vuosikymmeninä rakennettu lähinnä Aasiaan.

1990-luvun alun jälkeen ainoat uudet ydinvoimalan rakentaneet maat ovat Iran, jonka on epäilty tavoittelevan ydinvoimaohjelmallaan ydinasevalmiutta sekä Romania, jonne valmistui kanadalainen ydinvoimala vuonna 1996.

Ennen Fukushiman ydinonnettomuutta maaliskuussa 2011 useat maat pitivät mahdollisuutta uusiin ydinvoimaloihin auki. Onnettomuuden jälkeen Belgia, Saksa, ja Sveitsi päättivät sulkea olemassa olevat ydinvoimalansa ja Egypti, Italia, Kuwait ja Thaimaa luopuivat ydinvoiman uudisrakentamisesta. Lisäksi Japani lakkautti kaksi uudisrakentamishanketta toistaiseksi ja sulki toistaiseksi maan kaikki 54 ydinreaktoria.

Maailmassa on yhteensä 436 kaupallisessa sähköntuotantokäytössä olevaa ydinreaktoria ja lisäksi rakenteilla 59 ydinreaktoria. Rakenteilla olevista reaktoreista 18 on kärsinyt pitkistä viivästymisistä, kuten Yhdysvaltain Watts Bar 2, jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 1973. Uusia reaktoreita ei oleteta valmistuvan lähivuosina maihin, joissa ei ole valmiiksi ydinvoimaa.