Ydinvoima globaalisti

Ydinjätteen kuljetusta Saksassa

Uraanilouhos Nigerissä

Ydinreaktori Indonesiassa

Greenpeace / Jean McSorley.

Ydinjätteen kuljetus Ranskassa

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta on laskenut 1990-luvun alusta lähtien ja on nykyisin n. 13,5%. Sähkö on vain pieni osa maailman energiantuotannosta, johon kuuluu lisäksi mm. lämmöntuotanto ja liikenne. Ydinvoiman osuus on viime vuosina vähentynyt erityisesti kehittyneissä maissa, mutta jonkin verran kasvanut kehitysmaissa. Kokonaisuudessaan ydinvoiman tuotanto kääntyi laskuun vuonna 2005, eikä ole elpynyt sen jälkeen.

Ylivoimaisesti suurin osa maailman ydinvoimaloista rakennettiin Eurooppaan, Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan 1970- ja 1980-luvuilla1. Rakentaminen pysähtyi näissä maissa lähes kokonaan 1990-luvun alussa, eikä ole koskaan elpynyt2. Uusia voimaloita on viime vuosikymmeninä rakennettu lähinnä Aasiaan3.

1990-luvun alun jälkeen ainoat uudet ydinvoimalan rakentaneet maat ovat Iran, jonka on epäilty tavoittelevan ydinvoimaohjelmallaan ydinasevalmiutta sekä Romania, jonne valmistui kanadalainen ydinvoimala vuonna 19964.

Ennen Fukushiman ydinonnettomuutta maaliskuussa 2011 useat maat pitivät mahdollisuutta uusiin ydinvoimaloihin auki. Onnettomuuden jälkeen Belgia, Saksa56 ja Sveitsi7 päättivät sulkea olemassa olevat ydinvoimalansa ja Egypti, Italia, Kuwait ja Thaimaa luopuivat ydinvoiman uudisrakentamisesta8. Lisäksi Japani lakkautti kaksi uudisrakentamishanketta toistaiseksi ja sulki toistaiseksi maan loputkin 48 ydinreaktoria. Nyt kahta reaktoria suunnitellaan käynnistettävän uudelleen9.

Maailmassa on yhteensä 436 kaupallisessa sähköntuotantokäytössä olevaa ydinreaktoria ja lisäksi rakenteilla 71 ydinreaktoria10. Rakenteilla olevista reaktoreista 18 on kärsinyt pitkistä viivästymisistä11, kuten Yhdysvaltain Watts Bar 2, jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 197312. Uusia reaktoreita ei oleteta valmistuvan lähivuosina maihin, joissa ei ole valmiiksi ydinvoimaa.


 1. World Nuclear Association 2014. Nuclear Database. Viitattu 11.8.2014 

 2. ks. viite 1 

 3. ks. viite 1 

 4. ks. viite 1 

 5. Reuters 30.11.2011: German government wants nuclear exit by 2022 at latest

 6. Newsweek 28.11.2011: Post-Fukushima, Nuclear Power Changes Latitudes

 7. Neue Zürcher Zeitung 25.5.2011. Die Schweiz steigt aus der Atomenergie aus

 8. Schneider, M. & Froggatt, A. 2012. The World Nuclear Industry Status Report 2012. Mycle Schneider Consulting, Le Monde Diplomatique, Schweizerische Energie-Stiftung & Hatzfeld Foundation. 

 9. Yle 16.7.2014: Japanissa vihreää valoa kahdelle ydinreaktorille

 10. IAEA 2014. Power Reactor Information SystemViitattu 11.8.2014 

 11. ks. viite 8 

 12. United States Nuclear Regulatory Commission. 2012. History of Watts Bar Unit 2 Reactivation. Sivu päivitetty 29.3.2012