Suomen nykyiset ydinvoimalat

0

Suomen nykyinen ydinvoimalakanta on rakennettu 1970-luvulla. Loviisan ykkösreaktori kytkettiin verkkoon vuonna 1977 ja kakkosreaktori vuonna 1980. Olkiluodon ykkösreaktori kytkettiin verkkoon vuonna 1978 ja kakkosreaktori vuonna 1980. Vuoden 1980 jälkeen Suomessa ei ole kytketty verkkoon uusia reaktoreita.
0
Olkiluodon ydinvoimalta. Greenpeace Suomi

Olkiluodon ydinvoimalta. Greenpeace Suomi

Loviisan ydinvoimalan VVER-440 reaktorit rakensi Neuvostoliiton valtioyhtiö Atomenergoeksport ja niiden sähköteho on nostettu vuosien aikana 496 megawattiin123. Loviisan voimalaan toimitettiin lisäksi erilliset suojarakennukset4, jotka neuvostoliittolaisista reaktoreista puuttuivat.

Olkiluodon BWR-reaktorit rakensi ruotsalainen ASEA-Atom ja niiden nykyiset sähkötehot ovat 885 MWe ja 860 MWe56.

Suomen nykyiset ydinreaktorit tuottavat karkeasti ottaen neljänneksen Suomen sähkönkulutuksesta7. Loviisan reaktorit ovat saaneet käyttöluvat vuosiin 2027 ja 2030 asti ja Olkiluodon voimalat vuoteen 2018 asti89.

Loviisan reaktorit omistaa valtionyhtiö Fortum ja Olkiluodon Fortumin, teollisuusyritysten ja kunnallisten energiayhtiöiden yhdessä omistama Teollisuuden Voima1011.


 1. World Nuclear Association. Loviisa-1, Finland. Viitattu 11.8.2014 

 2. World Nuclear Association. Loviisa-2, Finland. Viitattu 11.8.2014 

 3. Fortum. Loviisan voimalaitos: Historia. Sivu päivitetty 28.11.2012 

 4. ks. viite 3 

 5. Teollisuuden Voima Oy. 2013. OL1 & OL2 – Ydinvoimalaitosyksiköt. [pdf]  

 6. Teollisuuden Voima Oy. Ydinvoimalaitos: OL1 ja OL2. Viitattu 11.8.2014 

 7. Tilastokeskus. 2014. Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus. Viitattu 11.8.2014 

 8. STUKin tiedote 6.7.2007: STUK puoltaa Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöluvan pidennystä 

 9. STUKin tiedote 30.10.2009: Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksikön turvallisuutta voidaan edelleen parantaa 

 10. ks. viite 3 

 11. ks. viite 5