Mitä tapahtuu Saksassa

0

Suomen esikuvana monessa toiminut Saksa valitsi ydinvoimasta luopumisen Fukushiman onnettomuuden jälkeen keväällä 2011 ja sulki välittömästi lähes puolet maassa toimineista reaktoreista pysyvästi. Tarkoittaako Saksan kuuluisa energiakäänne uudenlaista tapaa tuottaa sähköä vai onko se vain saksalaisten hiilivoimayhtiöiden ovela harhautus?
0
Saksalainen Baltic One -tuulipuisto. Greenpeace / Zenit / Paul Langrock.

Saksalainen Baltic One -tuulipuisto. Greenpeace / Zenit / Paul Langrock.

Saksan hallituksen julkilausuttuna tavoitteena on korvata kaikki ydinvoima ja osa hiilivoimasta vähäpäästöisemmällä maakaasulla ja uusiutuvilla energianlähteillä1.

Ensimmäisenä ydinvoimasta luopumisen jälkeisenä vuonna 2012 uusiutuvan sähkön (aurinko, tuuli, vesi) tuotanto lisääntyi yhteensä 13 terawattituntia2, eli karkeasti ottaen Olkiluoto 3:n mahdollisen tulevan vuosituotannon verran3. Ydinvoiman käyttö väheni samalla 9 TWh4, eli periaatteessa ydinvoiman lisäksi uusiutuvien lisäyksellä olisi ollut mahdollista korvata myös fossiilisia  polttoaineita.

Näin ei Saksassa kuitenkaan käynyt vaan sen sijaan rusko- ja kivihiilen käyttö lisääntyivät yhteensä 15 TWh samalla kun maakaasun käyttö väheni 10 TWh5 ja Saksan sähkön nettovienti kasvoi 17 TWh6.

Kaiken kaikkiaan tilanne on siis varsin monimutkainen. Yli 80 % hiilisähkön tuotannon kasvusta johtuu kaasulaitosten tuotannon vaihtamisesta hiileen, mikä puolestaan johtuu Yhdysvaltojen liuskekaasubuumin aiheuttamasta amerikkalaisen hiilen hinnan ja eurooppalaisten päästömarkkinoiden romahduksesta789. Koska sähköverkkoon kuitenkin samaan aikaan tuli suuri määrä uuttaa uusiutuvaa sähköä, joka marginaalikustannusten mukaisesta myyntijärjestyksestä johtuen myydään ennen fossiilisia10, käytännössä kaikki lisääntynyt hiilisähkön tuotanto vietiin ulkomaille.

Kaiken kaikkiaan Saksan tilanne osoittaa, että hiili- ja ydinvoimasta luopuminen on sekä teknisesti että taloudellisesti mahdollista, mutta edellyttää voimakkaita tavoitteita sekä ilmastopäästöjen vähentämiselle että uusiutuvan energian lisäämiselle.


  1. Yle 30.5.2011: Saksa sulkee kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä

  2. Destatis. Statistisches Bundesamt. Gross electricity production in Germany from 2011 to 2013. Viitattu 14.8.2014 

  3. TVO. OL3. Tekniset tiedot. Viitattu 14.8.2014 

  4. ks. viite 2 

  5. ks. viite 2 

  6. Destatis Statistisches Bundesamt 2.4.2013: Deutschland exportierte auch 2012 mehr Strom als es importierte. 

  7. Bloomberg Businessweek 19.4.2013: Why the U.S. Is Cutting Carbon Faster Than Europe

  8. Työ- ja elinkeinoministeriö. Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Energiasektori muuttuu. Sivu päivitetty 16.12.2013 

  9. The Economist 5.1.2013: Europe’s dirty secret – The unwelcome renaissance

  10. Tekniikka & Talous 8.1.2013: ”Euroopan ilmastopolitiikka lisää hiilipäästöjä”