Ydinvoiman hinta 2000-luvulla

Ydinvoiman hinta on jatkanut kohoamistaan koko 2000-luvun ajan. Uudet ydinvoimalat eivät kykene kilpailemaan muun energiantuotannon kanssa vapailla markkinoille pitkien rakennusaikojensa ja suuren yksikkökokonsa vuoksi.

Avoimilla markkinoilla on 2000-luvulla aloitettu kaksi ydinvoimalaprojektia. Toista alettiin rakentaa Suomen Olkiluotoon vuonna 2005 ja toista Ranskan Flammanvilleen vuonna 2007. Koska molemmilla hankkeilla on sama toimittaja, ranskalainen valtionyhtiö Areva, yleistysten tekeminen on hankalaa.

Kun hankkeita aloitettiin, niiden arviointiin maksavan n. 2,5 miljardia euroa eli reilu 1500 euroa per kW. Tällä hetkellä molempien hankkeiden karkea hinta-arvio on 8,5 miljardia euroa, eli yli 5300 euroa per kW. Euroopan uusien ydinvoimahankkeiden hinta on sinänsä linjassa aiempien hankkeiden kanssa, mutta teollisuuden hakemaa teknologista hyppäystä edullisempaan teknologiaan ei kyetty näissä hankkeissa saavuttamaan.

Vaikka molemmat hankkeet saivat aluksi hoidettua rahoituksensa erittäin edullisilla, valtioiden takaamilla lainoilla, niiden kustannuskehitys on johtanut siihen, ettei ydinvoimaa enää pidetä kaupallisesti kannattavan energiantuotantomuotona vapailla markkinoilla ilman suoria valtion tukiaisia.