Ydinvoima ja uusiutuvat

0

Vaihtelevatehoisen uusiutuvan energian kasvu on tehnyt ydinvoiman käyttämisestä aiempaa hankalampaa. Laajamittainen ydinvoiman ja uusiutuvien yhteiskäyttö samassa verkkojärjestelmässä ei ole lainkaan mahdollista.
0

Keskittävä aurinkovoimala Espanjassa.

Greenpeace / Markel Redondo.

Keskittävä Aurinkovoimala Espanjassa.

Greenpeace / Markel Redondo.
0

Ydinvoima kärsii Pohjoismaiden sähköpörssi NordPoolissa kahdesta merkittävästä ongelmasta, jotka asettavat sen vastakkain uusiutuvan energian kanssa:

Ensinnäkin sähkö myydään NordPoolissa marginaalihinnan mukaisessa järjestyksessä1. Marginaalihinta tarkoittaa sitä hintaa, jonka voimalan käyttäminen maksaa enemmän kuin sen käyttämättä jättäminen. Kaikki sähkötuottajat saavat hinnan kalleimman marginaalikustannuksen mukaan, jonka ostajat suostuvat maksamaan.

Aiemmin ydinvoima on tullut aina myydyksi, koska ydinvoiman tuottaminen ei maksa juuri mitään sen jälkeen, kun voimala on rakennettu2. Saadulla hinnalla ydinvoimayhtiöt ovat voineet kuolettaa voimalan rakentamisesta aiheutuneita pääomakulujaan.

Koska esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima ovat kuitenkin marginaalikustannuksiltaan ydinvoimaa edullisempia34, uusiutuvien osuuden kasvaminen tarkoittaa, että jossain vaiheessa ydinvoimasta saatavat tulot eivät enää riitä kattamaan laitoksen rakentamisen pääomakustannuksia, jolloin ydinvoimasta tulee liiketoimintana kannattamatonta.

Hinnoittelua vielä suurempi yhteensopivuusongelma koskee ydinvoiman ja tuuli- ja aurinkovoiman tuotantotapoja. Ydinvoimaa tuotetaan yleensä aina sama määrä jatkuvasti5, eikä tuotannon määrää ole kovin helppoa tai kannattavaa vaihdella kysynnän mukaan. Tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa taas tulee vaihteleva määrä sääolosuhteista riippuen.

Kun vaihtelevatehoisten uusiutuvien määrä verkossa nousee, aiheutuu tästä ydinvoimalle ongelmia. Tehopiikit ylittävät verkon kapasiteetin ja jommasta kummasta tuotannosta täytyy hetkeksi luopua. Tämän ns. verkkologiikan vuoksi ydinvoima ja uusiutuvat eivät suuressa mittakaavassa mahdu samaan verkkoon, vaan niiden välillä on välttämättä jossain vaiheessa tehtävä valintoja.


  1. Nordpool Spot. Price Calculation. The price for producers and consumers. Viitattu 14.8.2014 

  2. Vakkilainen, E., Kivistö, A. & Tarjanne, R. 2012. Sähkön tuotantokustannusvertailu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen tiedekunta, LUT Energia. Tutkimusraportti 27. 

  3. ks. viite 2 

  4. United States Energy Information Administration. 2014. Annual Energy Outlook 2014. Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2014

  5. ks. esim. TVO. Ydinvoimalaitos: OL1 ja OL2. Tuotanto 2012, OL1&OL2 sekä TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta.