Ydinvastuu

Vastuu Suomessa toimivilla ydinvoimaloilla sattuvista onnettomuuksista on teoriassa voimalat omistavilla yrityksillä. Käytännössä ydinvoimalan omistajalta vaadittu vastuuvakuutus on kuitenkin hyvin pieni verrattuna suuren mittaluokan ydinonnettomuuden mahdollisiin kustannuksiin. Lisäksi Suomen ydinvastuulaki vapauttaa ydinvoimalan omistajan kaikesta vastuusta, jos onnettomuuden aiheuttaa ”epätavallista laatua oleva luonnonmullistus.” Kaiken kaikkiaan ydinvastuulain rajaukset tuottavat alalle normaalia vahingonkorvausvelvollisuutta huomattavasti rajatumman vastuun.
Saastunutta kaupunkia Fukushimassa.

Saastunutta kaupunkia Tsushimassa. Greenpeace / Robert Knoth.

Suomessa ydinvoimalan omistajalla on teoriassa rajoittamaton vastuu ydinvahingosta (Ydinvastuulain 18 §). Vastuu ei kuitenkaan nykylainsäädännön mukaan todennäköisesti toteutuisi vakavimmissa tilanteissa.

Ydinvastuulaki vaatii ydinvoimalan omistajalta vain noin 700 miljoonan euron vakuutuksen (summa ei ole euroissa vaan IMF:n SDR-valuutassa, jonka arvo suhteessa euroon vaihtelee; ks. Ydinvastuulaki 18§ ja 23§). Summa on varsin pieni Fukushiman onnettomuuden kustannusarvioiden ollessa noin 200 miljardin euron luokkaa.

Maaliskuussa 2003 Suomen ydinvastuutoimikunta suositteli vakuutussuman nostamista asteittain 1,2 miljardiin euroon silloisesta 250 miljoonasta, mutta tätä ehdotusta ei ole toteutettu.

TVO ja Fennovoima ovat ydinvastuun näkökulmasta lähinnä kulissiyhtiöitä. Niillä  ei ole lainkaan omaisuutta, jolla korvata vahinkoja. Näiden yhtiöiden omistajat eivät onnettomuustilanteessa joudu nykyisen lainsäädännön mukaan välttämättä mihinkään vastuuseen.

Fortuminkin kyky selviytyä suuren onnettomuuden kustannuksista on todennäköisesti riittämätön. Fukushiman  voimalat omistava TEPCO on eräs maailman suurimmista energiayhtiöistä, mutta joutui onnettomuuden seurauksena silti hyvin nopeasti selvitystilaan ja sen jälkeen käytännössä kansallistetuksi.

Saksassa ja Yhdysvalloissa suoraa vakuutuksen kattamaa korvaussummaa on pystytty ydinvoimaloiden operaattorien ja omistajien yhteysjärjestelyillä kasvattamaan. Saksassa vakuutuksen kattama korvaussumma on 2,5 miljardia euroa ja Yhdysvalloissa noin 10 miljardia euroa.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ydinvastuusopimuksiin, joilla ydinvoimaloiden suunnittelijat ja rakennuttajat rajataan poikkeuslainsäädännöllä kokonaan vahingonkorvausvastuun ulkopuolelle. Käytäntö on kansainvälinen, myöskään Japanissa Fukushiman rakentaneet yhtiöt eivät ole joutuneet korvaamaan mitään onnettomuudesta.

Ydinvastuulaki ei kata luonnonmullistuksia tai ympäristön pilaantumista

Suomen ydinvastuulaki vapauttaa ydinvoimalan omistajan kaikesta vastuusta, jos onnettomuuden aiheuttaa ”epätavallista laatua oleva luonnonmullistus” (Ydinvastuulain 12§).

Ympäristön pilaantumisen korvaaminen taas ei ole ydinvastuun piirissä lainkaan. Voimassa olevan lain mukaan oikeus korvaukseen on normaalin vahingonkorvauslainsäädännön mukainen. Korvauksen ulkopuolella ovat sekä ympäristön merkittävästä pilaantumisesta aiheutuneet taloudelliset vahingot että pilaantuneen ympäristön ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset (Ydinvastuulain 14 §).