Ydinvastuu

0

Vastuu Suomessa toimivilla ydinvoimaloilla sattuvista onnettomuuksista on teoriassa voimalat omistavilla yrityksillä. Käytännössä ydinvoimalan omistajalta vaadittu vastuuvakuutus on kuitenkin hyvin pieni verrattuna suuren mittaluokan ydinonnettomuuden mahdollisiin kustannuksiin. Lisäksi Suomen ydinvastuulaki vapauttaa ydinvoimalan omistajan kaikesta vastuusta, jos onnettomuuden aiheuttaa ”epätavallista laatua oleva luonnonmullistus.” Kaiken kaikkiaan ydinvastuulain rajaukset tuottavat alalle normaalia vahingonkorvausvelvollisuutta huomattavasti rajatumman vastuun.
0
Saastunutta kaupunkia Fukushimassa.

Saastunutta kaupunkia Tsushimassa. Greenpeace / Robert Knoth.

Suomessa ydinvoimalan omistajalla on teoriassa rajoittamaton vastuu ydinvahingosta1. Vastuu ei kuitenkaan nykylainsäädännön mukaan todennäköisesti toteutuisi vakavimmissa tilanteissa.

Ydinvastuulaki vaatii ydinvoimalan omistajalta vain noin 700 miljoonan euron vakuutuksen2. Summa ei ole euroissa vaan IMF:n SDR-valuutassa, jonka arvo suhteessa euroon vaihtelee3. Summa on varsin pieni Fukushiman onnettomuuden kustannusarvioiden ollessa noin 200-350 miljardin euron luokkaa4.

Maaliskuussa 2003 Suomen ydinvastuutoimikunta suositteli vakuutussuman nostamista asteittain 1,2 miljardiin euroon silloisesta 250 miljoonasta5, mutta tätä ehdotusta ei ole toteutettu.

TVO ja Fennovoima ovat ydinvastuun näkökulmasta lähinnä kulissiyhtiöitä. Niillä  ei ole lainkaan omaisuutta, jolla korvata vahinkoja67. Näiden yhtiöiden omistajat eivät onnettomuustilanteessa joudu nykyisen lainsäädännön mukaan välttämättä mihinkään vastuuseen89.

Fortuminkin kyky selviytyä suuren onnettomuuden kustannuksista on todennäköisesti riittämätön. Fukushiman  voimalat omistava TEPCO on eräs maailman suurimmista energiayhtiöistä, mutta joutui onnettomuuden seurauksena silti hyvin nopeasti selvitystilaan ja sen jälkeen käytännössä kansallistetuksi1011121314.

Saksassa ja Yhdysvalloissa suoraa vakuutuksen kattamaa korvaussummaa on pystytty ydinvoimaloiden operaattorien ja omistajien yhteysjärjestelyillä kasvattamaan15. Saksassa vakuutuksen kattama korvaussumma on 2,5 miljardia euroa ja Yhdysvalloissa noin 10 miljardia euroa.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ydinvastuusopimuksiin, joilla ydinvoimaloiden suunnittelijat ja rakennuttajat rajataan poikkeuslainsäädännöllä kokonaan vahingonkorvausvastuun ulkopuolelle1617. Käytäntö on kansainvälinen, myöskään Japanissa Fukushiman rakentaneet yhtiöt eivät ole joutuneet korvaamaan mitään onnettomuudesta18.

Ydinvastuulaki ei kata luonnonmullistuksia tai ympäristön pilaantumista

Suomen ydinvastuulaki vapauttaa ydinvoimalan omistajan kaikesta vastuusta, jos onnettomuuden aiheuttaa ”epätavallista laatua oleva luonnonmullistus”19.

Ympäristön pilaantumisen korvaaminen ei ole ydinvastuun piirissä lainkaan. Voimassa olevan lain mukaan oikeus korvaukseen on normaalin vahingonkorvauslainsäädännön mukainen. Korvauksen ulkopuolella ovat sekä ympäristön merkittävästä pilaantumisesta aiheutuneet taloudelliset vahingot että pilaantuneen ympäristön ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset20.


 1. Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö. 484/1972 Ydinvastuulaki 18 §

 2. ks. viite 1 

 3. FINLEX. Ajantasainen lainsäädäntö. 484/1972 Ydinvastuulaki 23 §

 4. Starr, S. 2012. Costs and Consequences of the Fukushima Daiishi Disaster. Environmental Health Policy Institute. Physicians for Social Responsibility. 

 5. Kauppa- ja teollisuusministeriön tiedote 5.3.2003: Ydinvastuutoimikunta esittää: Ydinvoimalan haltijalle vähintään 700 milj. euron vakuutusvelvollisuus

 6. Fennovoima Oy. Toimintakertomus 2013. [pdf] 

 7. TVO. Vuosikertomus 2013. [pdf] 

 8. Vihreä Lanka 18.3.2011: Kuka korvaa ydinonnettomuudesta aiheutuvat vahingot? 

 9. FINLEX. Ajantasainen lainsäädäntö. 484/1972 Ydinvastuulaki

 10. Yle 1.4.2011: Japani ottamassa hallintaansa ydinvoimayhtiö Tepcon

 11. Yle 13.5.2011: Japani hyväksyi ydinvoimayhtiö Tepcon maksusuunnitelman

 12. Yle 4.11.2011: Japani tukee ydinvoimayhtiö Tepcoa yli 8 miljardilla

 13. Yle 9.5.2012: Japani kansallistaa Tepcon väliaikaisesti

 14. Yle 28.6.2012: Tepcon osakkaat hyväksyivät yhtiön kansallistamisen

 15. World Nuclear Association. Liability for Nuclear Damage. Sivu päivitetty huhtikuussa 2014. 

 16. Finlex. Valtiosopimukset. SopS 20/1972. Asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta.  

 17. Finlex. Valtiosopimukset. SopS 4/1977. Asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Brysselissä tehdyn lisäyleissopimuksen voimaansaattamisesta

 18. Yle 14.6.2011: Japanin ydinvoimaonnettomuuden korvausten maksaminen etenee

 19. Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö. 484/1972 Ydinvastuulaki 12 §

 20. Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö. 484/1972 Ydinvastuulaki 14 §