Olkiluoto 3 & 4

Olkiluoto 3 oli ensimmäinen uusi reaktorihanke länsimaissa sitten 1980-luvun lopun. Alunperin vuonna 2009 avattavaksi suunniteltu hanke on ajautunut vakaviin hankaluuksiin, eikä sen valmistumisajankohdasta ole olemassa tarkkoja arvioita. Olkiluodon ydinvoimalan omistaja TVO suunnittelee lisäksi neljännen reaktorin rakentamista, mutta ei ole vielä saanut hankkeelle toteuttajaa tai rahoitusta.
Olkiluoto 3 -työmaa.Greenpeace / Nick Cobbing.

Olkiluoto 3 -työmaa.Greenpeace / Nick Cobbing.

Olkiluodon ydinvoimalan omistava Teollisuuden Voima (TVO) on saanut Suomen eduskunnalta kaksi periaatepäätöstä uusille reaktoreille: Olkiluoto 3 sai luvan vuonna 2002 ja Olkiluoto 4 vuonna 2010.

Länsimainen ydinvoimarakentaminen käytännössä pysähtyi Tshernobylin ydinvoimaonnettomuuteen ja sitä seuranneeseen kustannusten kohoamiseen 1980-luvun lopulla. Olkiluoto 3 Suomessa oli pioneerihanke, jonka tarkoituksena oli saada ydinvoimarakentaminen uudelleen käyntiin kasvattamalla yksiköitä sähköntuotannon yksikkökustannuksen laskemiseksi.

Hankkeen rakennuttajaksi valittiin ranskalainen Areva, joka rakentaa Olkiluotoon maailman ensimmäistä European Pressurised Water (EPR) -reaktoria. Hankkeen rahoituksesta vastasi joukko pankkeja syndikoidulla lainalla, jonka osittain takasivat Ranska vientiluottolaitos Coface ja Ruotsin vientiluottolaitos EKN.

Olkiluoto 3 on kuitenkin kohdannut suuren määrän ongelmia, joiden vuoksi laitosta ei ole saatu rakennettua aikataulussa ja sen kustannukset ovat nousseet moninkertaisiksi. Vuonna 2005 aloitetun hankkeen piti valmistua vuonna 2009. TVO:n uusimman arvion mukaan voimala voisi valmistua vuonna 2016.

Areva kilpaili projektin itselleen näytetyöksi ns. avaimet käteen -sopimuksella n. kolmen miljardin euron hintaan. Projektin ajauduttua vaikeuksiin Areva kuitenkin haastoi TVO:n oikeuteen. Tällä hetkellä Areva vaatii TVO:lta Kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeudessa 1,8 mrd euron lisäsummaa. TVO puolestaan vaatii Arevalta 1,9 mrd euron korvauksia hankkeen myöhästymisestä. Tähän mennessä TVO on joutunut maksamaan 125 miljoonaa euroa Arevalle.

Olkiluoto 4 sai periaatepäätöksen eduskunnalta vuonna 2010. TVO:n tulee hankkia hankkeelle rahoitus ja toimittaja sekä hakea rakentamislupaa ennen vuoden 2015 heinäkuuta. TVO on järjestänyt hankkeesta tarjouskilpailun Arevan japanilaismerikkalaisen GE Hitachin, korealaisen KHNP:n ja japanilaisten Mitsubishin ja Toshiban välillä.

Olkiluoto 3:n vaikeuksien vuoksi TVO:n luottoluokitus on viime vuosina laskenut, mikä voi tehdä rahoituksen saamisesta aiempaa hankalampaa. TVO ei anna tarkempia aikatauluja Olkiluoto 4 -hankkeen etenemisestä.