Olkiluoto 3

0

Olkiluoto 3 oli ensimmäinen uusi reaktorihanke länsimaissa sitten 1980-luvun lopun. Alunperin vuonna 2009 avattavaksi suunniteltu hanke on ajautunut vakaviin hankaluuksiin, eikä sen valmistumisajankohdasta ole olemassa tarkkoja arvioita. Olkiluodon ydinvoimalan omistaja TVO suunnittelee lisäksi neljännen reaktorin rakentamista, mutta ei ole vielä saanut hankkeelle toteuttajaa tai rahoitusta.
0
Olkiluoto 3 -työmaa.Greenpeace / Nick Cobbing.

Olkiluoto 3 -työmaa.Greenpeace / Nick Cobbing.

Olkiluodon ydinvoimalan omistava Teollisuuden Voima (TVO) on saanut Suomen eduskunnalta kaksi periaatepäätöstä uusille reaktoreille: Olkiluoto 3 sai luvan vuonna 20021 ja Olkiluoto 4 vuonna 20102.

Länsimainen ydinvoimarakentaminen käytännössä pysähtyi Tshernobylin ydinvoimaonnettomuuteen ja sitä seuranneeseen kustannusten kohoamiseen 1980-luvun lopulla. Olkiluoto 3 Suomessa oli pioneerihanke, jonka tarkoituksena oli saada ydinvoimarakentaminen uudelleen käyntiin kasvattamalla yksiköitä sähköntuotannon yksikkökustannuksen laskemiseksi.

Hankkeen rakennuttajaksi valittiin ranskalainen Areva, joka rakentaa Olkiluotoon maailman ensimmäistä European Pressurised Water (EPR) -reaktoria3. Hankkeen rahoituksesta vastasi joukko pankkeja syndikoidulla lainalla, jonka osittain takasivat Ranskan vientiluottolaitos Coface4 ja Ruotsin vientiluottolaitos EKN56.

Olkiluoto 3 on kuitenkin kohdannut suuren määrän ongelmia7, joiden vuoksi laitosta ei ole saatu rakennettua aikataulussa ja sen kustannukset ovat nousseet moninkertaisiksi89.  Laitostoimittaja Arevan mukaan OL3 voi käynnistyä loppuvuodesta 201810.

Areva lupasi toteuttaa projektin ns. avaimet käteen -sopimuksella noin kolmen miljardin euron hintaan. Projektin ajauduttua vaikeuksiin Areva kuitenkin haastoi TVO:n oikeuteen. Tällä hetkellä Areva vaatii TVO:lta Kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeudessa yhteensä 3,6 miljardin euron summaa. TVO puolestaan vaatii Arevalta 2,6 miljardin euron korvauksia hankkeen myöhästymisestä11. Tähän mennessä TVO on joutunut maksamaan 125 miljoonaa euroa Arevalle12.

Olkiluoto 3:n vaikeuksien vuoksi TVO:n luottoluokitus on viime vuosina laskenut. Luottoluokitusyhtiö Fitch totesi uusimmassa katsauksessaan laskevansa TVO:n luottoluokitusta Olkiluoto 3 todennäköisen valmistumisen vuoksi ennakoiden markkinasähköä kalliimpia hintoja13.

Olkiluoto 4 sai myönteisen periaatepäätöksen eduskunnalta vuonna 201014 siten, että hankkeen olisi pitänyt hakea rakentamislupaa viimeistään vuonna 2014. TVO ei löytänyt hankkeelle rahoitusta tai rakennuttajaa ja haki vuonna 2014 lisäaikaa periaatepäätökselle15. Valtioneuvosto päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen olla myöntämättä jatkoaikaa16.


 1. Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 24.5.2002. PTK 66/2002 vp 

 2. Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 1.7.2010. PTK 77/2010 vp 

 3. AREVA. Olkiluoto 3 – Finland. Viitattu 12.8.2014 

 4. Kauppalehti 25.10.2006: TVO voi joutua palauttamaan laittomat tuet

 5. Sokolski, H. 2010. Nuclear Power’s Global Expansion: Weighing Its Costs and Risks. CreateSpace Independent Publishing Platform. 

 6. The Guardian 4.9.2008: The nuclear industry’s secret subsidies

 7. mm. Helsingin Sanomat 2.10.2012: Der Spiegel: Olkiluodossa erityisen pahoja turvallisuuspuutteita

 8. Yle 15.7.2014: Olkiluoto 3 – Arevan ikuisuusprojekti aikajanalla

 9. STUK 12.7.2006: Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosprojektin alihankkijoiden työtä ei ole ohjattu riittävästi 

 10. TVO 1.9.2014: Laitostoimittaja: OL3-laitosyksikkö on valmis kaupalliseen sähköntuotantoon vuonna 2018

 11. Reuters 20.7.2017: Finland’s TVO wins partial ruling in nuclear reactor dispute with Areva 

 12. Turun Sanomat 5.7.2012: Välimiesoikeus määräsi TVO:n maksamaan Arevalle 125 miljoonaa 

 13. TVO 24.5.2017: Fitch Ratings alensi TVO:n luottoluokituksen tasolta BBB tasolle BBB-, näkymät vakaa

 14. ks. viite 2 

 15. Kauppalehti 20.5.2014: TVO hakee jatkoaikaa Olkiluoto 4:n lupaprosessille 

 16. Kauppalehti 25.9.2014: TVO ei saanut jatkoaikaa ydinvoimahakemukselle