Ratkaisumallit

0

Useat eri tahot ovat kehittäneet erilaisia mallinnuksia tavoista luopua ydinvoimasta ja fossiilisista polttoaineista samaan aikaan. Tälle sivulle listataan erilaisia selvityksiä lyhyine selitteineen.
0

Greenpeacen Energiavallankumous

Dabanchengin tuulipuisto Kiinassa. Greenpeace / Hu Wei.

Dabanchengin tuulipuisto Kiinassa. Greenpeace / Hu Wei.

Greenpeace ja European Renewable Energy Council EREC ovat vuodesta 2007 asti tilanneet Saksan ilmatilakeskus German Aerospace Centre DLR:n teknisen termodynamiikan instituutilta säännöllisiä mallinnuksia maailman energiatarpeen kattamisesta mahdollisimman suurelta osin uusiutuvalla energialla vuonna 2050. Mallinnuksissa on lisäksi käytetty German Biomass Research Centerin tutkimuksia kestävästä biomassan käytöstä ja DLR:n ajoneuvokonseptien instituutin liikennemallinnusta.

 

IPCC:n erityisraportti uusiutuvan energian lähteistä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta

YK:n hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi vuonna 2011 satojen eri alojen asiantuntijoiden vertaisarvioiman raportin kuudesta tärkeimmästä uusiutuvan energian teknologiasta ja niiden integroimisesta sähköverkkoihin. Paneeli arvioi olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta teknologioiden tekniskaupallista potentiaalia ja ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

  • Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Seyboth, K., Matschoss, P., Kadner, S., Zwickel, T., Eickemeier, P., Hansen, G., Schlömer, S. & von Stechow, C. (toim.). 2011. IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Prepared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. [pdf]

 

WWF:n Suomelle kilpailukykyä älyenergiasta

WWF tilasi vuonna 2010 Gaia Consultingilta raportin uusiutuvan energian lisäämisestä Suomessa vuoteen 2020 mennessä.