infograph_reaktoreiden-maara

Ydinvoima maailmalla

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä puhuttiin paljon ydinvoiman globaalista renessanssista. Lisääntyykö ydinvoiman määrä maailmalla? Entä onko ydinvoima uskottava vastaus ilmastonmuutokseen?

Ydinvoima globaalisti

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta on laskenut 1990-luvun alusta lähtien ja on nykyisin n. 13,5%. Sähkö on vain pieni osa maailman energiantuotannosta

Lue lisää

Ydinvoima ja ilmasto

Ydinvoima on yksi tavoista, jolla sähköä on mahdollista tuottaa ilman ilmastopäästöjä. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n tavoitteena on ollut korvata osa fossiilisista polttoaineista lisäämällä ydinvoiman tuotantoa. IEA:n skenaario edellyttäisi yli 200 Olkiluoto 3 -kokoisen reaktorin avaamista vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää